HW

CHINESE MOVEMENT

G2.jpg

G2

27MM/4.20MM
HAND WINDING, 3 HANDS

GG2


27MM/4.20MM

HAND WINDING, 3 HANDS

GG2G.jpg
GG2A.jpg

GG2 AUTOMATIC

27MM/6.70MM

3 HANDS
H01

27MM/6.70MM

3 HANDS
GG2GD Automatic.jpg
H2.jpg

H2

27MM/6.70MM
3 HANDS

H06

26.20MM/6.70MM
3 HANDS, 6H SEC, 12H DAY-NIGHT

H06.jpg
H07.jpg

H07

26MM/5.87MM
3 HANDS, DATE/DAY

H08

26MM/5.87MM

3 HANDS, DATE
H08.jpg
H13.jpg

H13

32.00MM/7.20MM
3 HANDS, 3 EYES(9H SEC HAND, 3H 24H HAND), 12H DAY-NIGHT

H14

32.00MM/7.20MM
3 HANDS, 2 EYES(9H SEC HAND, 3H 24H HAND & DAY-NIGHT), 12H DAY-NIGHT

H14.jpg
H15.jpg

H15

32.00MM/7.20MM
3 HANDS, 12H DAY-NIGHT